A: Landmobiel

Het betreft hier de radiocommunicatietoestellen die gebruikt worden in radionetten en die bedoeld zijn voor private mobiele communicatie. Deze netten zijn onderworpen aan een individuele ministeriële vergunning afgeleverd door het BIPT.

In de individuele vergunning worden de details van het frequentieplan opgelegd teneinde een efficiënt beheer van het spectrum te verzekeren.

Het betreft hier:

  • de frequentie
  • het maximaal effectief uitgestraald vermogen
  • de maximale antennehoogte
  • de kanaalafstand.
  • het modulatietype
  • de inplanting van het eventuele basisstation.

Bewegingsdetectie en -alarm

Personenzoeksystemen

PMR (analoge)

PMR (Digitaal)

Netten met gedeelde middelen

A05-02_2.1

A05-03_2.1

A05-01_2.1

A04-02_2.1

A04-03_2.1