Raadpleging inzake het ontwerpbesluit van de Raad van het BIPT met betrekking tot radio-interfaces B20-01 tot 11, B21-01 tot 40, B22-01 tot 09, B23-01 tot 13 en B24-01 tot 10

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
25-09-2019

Reageren tot
30-10-2019

Sluitingsdatum
31-10-2019

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN

Antwoordtermijn: tot 30 oktober 2019

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp: «Consult-2019-D4»

Aanspreekpunt: Philippe Appeldoorn, Eerste Ingenieur-adviseur (tel. 02 226 88 51)

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken dat u vindt op de volgende webpagina: https://www.bipt.be/public/files/nl/21126/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt.pdf  

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 8.71 MB)