Radionotificaties

Indien een fabrikant of invoerder in België radioapparatuur op de markt wenst te brengen die frequentiebanden gebruikt waarvan het gebruik niet geharmoniseerd is in de gehele Europese Gemeenschap, dan moet hij deze apparatuur aan het BIPT notificeren.

Dit wordt de notificatieverplichting volgens artikel 6.4 van de R&TTE-richtlijn genoemd.

Deze kennisgeving moet plaatsvinden uiterlijk vier weken voor die radioapparatuur op de Belgische markt gebracht wordt.
Het wordt ten strengste aangeraden de kennisgeving zo vroeg mogelijk te doen.

De Europese Commissie publiceert een lijst van radioapparatuur die niet genotificeerd moet worden.
Deze lijst is te raadplegen op http://www.cept.org/ecc/topics/srd-regulations-and-indicative-list-of-equipment-sub-classes

Voor de notificatie kan gebruikgemaakt worden van de onderstaande formulieren.

Een "one stop notification"-systeem werd ontwikkeld waarbij het mogelijk is in één maal elektronisch te notificeren naar een aantal spectrumautoriteiten.
Verdere informatie over dit OSN-systeem vindt u op de website van de Europese Unie

Het notificatieformulier dient gezonden te worden naar
     BIPT – Dienst Apparatuur – Radionotificaties 
     Ellipse Building - Gebouw C
     Koning Albert II-laan 35
     BE 1030   Brussel
     notif@bipt.be – fax 02 223 11 28