Publieke consultatie van 8 februari 2019 betreffende het Besluit van de Raad van het BIPT van xx 2019 betreffende de toekenning aan E-BO Enterprises van voorlopige gebruiksrechten voor het opzetten en exploiteren van zendinstallaties op de windmolenparken gelegen in de Belgische economische zone in de Noordzee en betreffende de aanpassing van de financiële voorwaarden in het Besluit van de Raad van het BIPT van 21 oktober 2013 betreffende de toekenning aan BASE company van voorlopige gebruiksrec

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
08-02-2019

Reageren tot
08-03-2019

Sluitingsdatum
09-02-2019

Dit besluit betreft de uitbreiding van gebruiksrechten die aan -BO Enterprises toegekend werden alsmede de aanpassing van de financiële voorwaarden voor de andere windmolenparken op de Noordzee.

Antwoordtermijn: tot 8 maart 2019

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be

Onderwerp: “Consult-2019-A8“

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 226 88 18

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Document downloaden (PDF 0.32 MB)