Openbare raadpleging van de raad van het BIPT van 5 november 2019 met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

Type
Raadpleging

Publicatiedatum
05-11-2019

Reageren tot
09-12-2019

Sluitingsdatum
10-12-2019

Citymesh richtte een vraag tot het BIPT om de gemeente Zaventem toe te voegen aan de huidige vergunning. De toevoeging van Zaventem beperkt de mogelijkheden voor een potentiële andere kandidaat en kan dus niet worden aanvaard zonder een nieuwe toewijzingsprocedure.

WERKWIJZE OM OP DIT DOCUMENT TE ANTWOORDEN 

Antwoordtermijn: tot 9 december 2019 

Werkwijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@bipt.be 

Onderwerp: «Consult-2019-D7» 

Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur (02 226 88 18) 

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. 

Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken dat u vindt op de volgende webpagina: https://www.bipt.be/public/files/nl/21126/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt.pdf   

Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.

Document downloaden (PDF 0.78 MB)