Besluit van de Raad van het BIPT van 28 januari 2014 tot het opleggen van een administratieve boete aan Schedom Dommel wegens het niet naleven van de artikelen 108, § 1, b), 3de en 5de onderdeel, 108, § 1, f), 108, § 2, 110, § 1 en 111/3, §§ 1 en 3 van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
10-04-2014

Datum
28-01-2014

In dit besluit legt het BIPT Schedom Dommel een boete op van 5.000 EUR omwille van de onwettige bepalingen in haar algemene voorwaarden. Deze onwettige bepalingen zijn o.m. het veelvuldig ontbreken van wettelijk voorgeschreven informatie, het negeren van wettelijke opzegmogelijkheden van consumenten, het hanteren van te lange tariefformules enz.

Document downloaden (DOCX 0.11 MB)