Niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de raad van het BIPT van 27 april 2017 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Brutélé wegens niet-naleving van artikel 4/1 van het ministerieel besluit van 12 november 2009 tot vaststelling van het niveau van specificatie van de gespecificeerde basisfactuur inzake elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
23-05-2017

Datum
23-05-2017

Het BIPT legt een boete op aan Brutélé wegens het ontbreken van de vermelding van het verbruikte internetvolume op haar maandelijkse facturen voor vast breedbandinternet.

Document downloaden (PDF 0.85 MB)