Beheer van incidenten


Inleiding


Het BIPT ziet erop toe dat de operatoren (preventieve) maatregelen instellen met als doel, in geval van crisis of van grote incidenten de continuïteit te garanderen van de beveiliging van de netwerken (inclusief van de kritieke infrastructuren) alsook van de toegang tot de nooddiensten.

Het neemt ook deel aan de invoering door de operatoren van bijkomende maatregelen die een beter beheer van de crisissen mogelijk maken en die concrete vorm hebben gekregen in het sectoraal crisisplan en in de wetgeving.  Daarbij moeten de mobiele operatoren berichten aan de bevolking verspreiden om ze te waarschuwen in geval van dreigend gevaar of grote ramp en om ze te informeren teneinde de gevolgen ervan te beperken (zie artikel 106/1).

Het draagt via zijn wachtteam ook bij tot het beheer van de incidenten die verband houden met de verschillende verplichtingen die op de operatoren rusten (veiligheid van de netwerken, toegang tot de nooddiensten, verplichting van artikel 106/1, enz.), onder andere door de contacten tussen de overheden en de operatoren te vergemakkelijken en door de acties van de operatoren te coördineren.

Artikel 115 van de telecomwet bevat een lijst van de personen aan wie de operatoren prioriteit moeten verlenen inzake opheffing van storingen.

Wettelijk kader (zie ook de rubrieken “netwerkbeveiliging” en “toegang tot de nooddiensten”)

Telecomwet: artikel 4 (niet uitgevoerd), 4/1 (niet uitgevoerd), 106/1 en 115
Besluit: koninklijk besluit van 23 februari 2018 betreffende de verzending van een kort tekstbericht in geval van dreigend gevaar of grote ramp (uitvoering van artikel 106/1)