Besluit van de Raad van het BIPT van 14/12/2017 betreffende de drempels en modaliteiten voor kennisgeving van veiligheidsincidenten binnen de sector elektronische communicatie

Type
Besluiten

Publicatiedatum
15-12-2017

Datum
15-12-2017

Het huidige besluit vervangt het besluit van de Raad van het BIPT van 1 april 2014 tot vaststelling van de hypothesen waarin de operatoren aan het BIPT een veiligheidsincident moeten melden en van de nadere bepalingen van deze kennisgeving. Dit besluit preciseert welke veiligheidsincidenten gemeld moeten worden en legt ook de modaliteiten hiervoor vast

Document downloaden (PDF 0.74 MB)