Mededeling van de Raad van het BIPT van 18 november 2015 betreffende het gevaar voor afschakeling van het elektriciteitsnet gedurende de winter 2015/2016

Type
Mededeling

Publicatiedatum
26-11-2015

Datum
18-11-2015

Nadat verschillende reactoren van kerncentrales langdurig buiten gebruik zijn, kan niet worden uitgesloten dat er deze winter (2015/2016) gevaar ontstaat voor elektriciteitsschaarste (d.w.z. een onevenwicht tussen de vraag en het aanbod van elektriciteit).

Document downloaden (PDF 0.95 MB)