Kostentoerekening

Krachtens artikel 62 van de wet van 13 juni 2005 kan het BIPT de operator met een aanmerkelijke marktmacht een kostentoerekeningssysteem opleggen. In dat geval publiceert het BIPT een beschrijving van het kostentoerekeningssysteem met de indeling van de kosten en de toe te passen regels. Geregeld publiceert het BIPT een verklaring dat het kostentoerekeningssysteem conform de voorschriften is. 

Het BIPT bepaalt ook de waarde van bepaalde parameters die gebruikt zijn in de kostenmodellen, in het bijzonder de gewogen gemiddelde kapitaalkost (weighted average cost of capital, of WACC).