Vragenlijst zakelijke gebruikers

 

Het Belgisch Instituut voor postdiensten  en telecommunicatie (BIPT) is de federale overheid die onder meer bevoegd is voor het reguleren van de elektronische-communicatiemarkt. In die hoedanigheid heeft het BIPT als opdracht de concurrentie te bevorderen, bij te dragen tot de ontwikkeling van de interne markt en de belangen van de eindgebruiker te beschermen. 

Door middel van een online vragenlijst die gericht is aan eindgebruikers van zakelijke telecommunicatiediensten, beoogt het BIPT een beter inzicht te verkrijgen in de werking van de markt van de zakelijke telecommunicatiediensten en in het bijzonder het gebruik van diensten die dataverkeer naar en tussen bedrijfsterreinen mogelijk maken. De antwoorden zullen door het BIPT gebruikt worden in het kader van de herziening van zijn besluit van 8 augustus 2013 in verband met de huurlijnmarkten. De vragenlijst wordt bij voorkeur ingevuld door een persoon die op de hoogte is van de door uw organisatie gebruikte telecomdiensten en leveranciers. De verwerking van de antwoorden gebeurt op een anonieme basis.