Besluit van de Raad van het BIPT van 6 mei 2015 tot vernieuwing van het besluit van de Raad van het BIPT van 29 juni 2010 betreffende de definitie van de markten, de analyse van de concurrentievoorwaarden, de identificatie van de operatoren met een sterke machtspositie en de bepaling van de gepaste verplichtingen voor markt 7

Type
Besluiten

Publicatiedatum
13-05-2015

Datum
13-05-2015

Dit besluit beoogt de vervanging van het besluit van de Raad van het BIPT van 29 juni 2010 betreffende de analyse van de markt voor mobielgespreksafgifte, na de nietigverklaring van laatstgenoemd besluit door het hof van beroep van Brussel.

Document downloaden (PDF 0.76 MB)