Marktanalyse retail spraakdiensten

 

Deze marktanalyse is de derde van de markten voor nationale telefoniediensten.

In de Aanbeveling van 2007 waren deze markten echter niet meer geïdentificeerd als in aanmerking komend voor ex-ante regelgeving. Het BIPT voerde in 2008 dus een driecriteriatest uit om te zien of de markt in aanmerking kwam om ex ante gereguleerd te worden en kwam tot de bevinding dat aan de voorwaarden voor een ex-ante regulering nog steeds voldaan was en dat Belgacom als SMP-onderneming aangemeld moest worden (2e ronde).

In de derde ronde heeft het BIPT in 2014 opnieuw deze markten onderzocht. Uit de analyse van de driecriteriatest blijkt dat deze twee retailmarkten evolueren in de richting van daadwerkelijke mededinging. Daarom werden de bestaande verplichtingen op Belgacom opgeheven.