Marktanalyse transitdiensten (2010)

Dit is de tweede analyse van de wholesalemarkt voor doorgiftediensten, die tijdens de eerste ronde niet-concurrerend was bevonden. 

Die relevante markt maakte geen deel meer uit van de lijst van relevante markten in de Aanbeveling van 2007. Het BIPT voerde dus een driecriteriatest uit om te zien of de markt in aanmerking kwam om ex ante gereguleerd te worden en kwam tot de bevinding dat er niet meer voldaan werd aan deze criteria. 

Alle verplichtingen betreffende deze markt, zijn dus opgeheven.