Referentieofferte + tarieven

De belangrijkste implementatiekwestie is het goedkeuren van het Belgacom Reference Interconnection Offer (BRIO). Daarin worden de technische en tarifaire voorwaarden bepaald voor de vaste interconnectiediensten van Belgacom. 

Deze aanbieding gaat met name over de gespreksopbouw en de gespreksafgifte,  alsook de VAS-nummers (diensten met toegevoegde waarde).