Besluit van de Raad van het BIPT van 16 januari 2017 met betrekking tot de samenstelling van het college bedoeld in het koninklijk besluit van 5 mei 2006 betreffende een verzoeningsprocedure voor het BIPT voor het jaar 2017

Type
Besluiten

Publicatiedatum
21-02-2017

Datum
21-02-2017

Besluit betreffende de samenstelling van het verzoeningscollege voor het jaar 2017.

Document downloaden (PDF 0.13 MB)