Inlichtingendiensten

De basisregelgevingsbepalingen betreffende de inlichtingendiensten zijn vervat in artikel 46 van de wet betreffende de elektronische communicatie van 13 juni 2005.

Dat regelgevingskader stelt dat:

 • al wie een inlichtingendienst wenst aan te bieden, verplicht is een aangifte te doen bij het BIPT;
 • de operatoren die telefoondiensten bieden de gegevens van hun abonnees ter beschikking moeten stellen aan de aanbieders van inlichtingendiensten onder billijke, redelijke en niet-discriminerende technische, financiële en commerciële voorwaarden;
 • de aanbieders van inlichtingendiensten de data die ze hebben ontvangen enkel mogen gebruiken om inlichtingendiensten te verstrekken;
 • een koninklijk besluit van 27 april 2007 gepubliceerd in het Belgisch Staatsblad van 12 juli 2007 betreffende de telefonische inlichtingendienst bepaalt meer in het bijzonder de inhoud en de vorm van de aangifte die moet worden gedaan wanneer iemand een inlichtingendienst wenst te verstrekken.


In een advies van het BIPT van 18 februari 2009 worden de nadere bepalingen vastgelegd volgens welke de operatoren die telefoondiensten aanbieden de gegevens betreffende hun abonnees aan de aanbieders van inlichtingendiensten moeten bezorgen.

Personen die een aangifte hebben gedaan krachtens artikel 46 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie en artikel 2 van het koninklijk besluit van 27 april 2007 betreffende de inlichtingendiensten zijn:

 • PROXIMUS naamloze vennootschap van publiek recht
  Koning Albert II-laan 27
  1030 Brussel

 

 • E.D.A. (EUROPEAN DIRECTORY ASSISTANCE NV)
  Tervurenlaan 412
  1150 Brussel

 

 • iDangie BVBA
  Louizalaan 65
  1050 Brussel