Vertaling van de niet-vertrouwelijke versie van het besluit van de Raad van het BIPT van 30 mei 2016 betreffende het opleggen van een administratieve boete aan Skype Communications SARL wegens niet-naleving van artikel 9, § 1, van de wet van 13 juni 2005

Type
Besluiten

Publicatiedatum
15-07-2016

Datum
30-05-2016

Met dit besluit legt het BIPT aan Skype Communications SARL een boete op vanwege het niet-naleven van de verplichting in de wet van 13 juni 2005 tot kennisgeving aan het BIPT van het aanbod van een elektronische-communicatiedienst.

Document downloaden (PDF 0.86 MB)