Besluit van de Raad van het BIPT van 28 juni 2011 tot het opleggen van een administratieve boete aan de VZW voor nummeroverdraagbaarheid in België wegens niet-naleving van de regels inzake kostenverdeling van toepassing op de centrale referentiedatabank

Type
Besluiten

Publicatiedatum
05-10-2011

Datum
28-06-2011

Documentnummer
3607

In dit besluit stelt het BIPT vast dat de VZW voor nummeroverdraagbaarheid in België (verantwoordelijk voor het uitbaten van het technische platform voor het uitvoeren van nummeroverdrachten) de op haar toepasselijke regels inzake kostenverdeling niet correct naleefde door tussen 2005 en 2009 toe te laten dat kosten voor testen voor aansluiting van nieuwe operatoren op het technische platform apart gefactureerd werden door onderaannemers van de VZW. Daardoor werden deze kosten ten onrechte niet opgenomen in de jaarlijkse kosten van de VZW, die verdeeld worden tussen alle operatoren volgens verdeelsleutels vastgelegd in de koninklijke besluiten van 16 april 2000 en 23 september 2002 betreffende de nummeroverdraagbaarheid. Voor deze overtreding legde het BIPT een boete op van 2.000 euro.

Document downloaden (PDF 0.77 MB)