Universele dienst

De universele telecomdienst omvat een minimumaantal specifieke diensten aan alle eindgebruikers tegen een betaalbare prijs. De universele dienst is ingesteld om de consument beter te beschermen.

De universele telecommunicatiedienst omvat de volgende diensten:

  • de beschikbaarstelling op het hele grondgebied aan elke persoon die erom verzoekt van de basisdienst inzake spraaktelefonie en van de toegang tot het vaste openbare basisnet;

  • het kosteloze versturen van noodoproepen;

  • de beschikbaarstelling van een hulpdienst aan de abonnees;

  • de beschikbaarstelling van een dienst inlichtingen aan de abonnees;

  • instelling van de minimumdienst gedurende een zekere periode in geval van niet-betaling van de telefoonfactuur (mogelijkheid om door een andere abonnee te worden opgeroepen, met uitzondering van oproepen met betaling van de gesprekskosten door de opgeroepene, en de mogelijkheid om nummers van nooddiensten te vormen);

  • de aanleg, het onderhoud en de werking van de openbare betaaltelefoons;

  • de uitgave van de universele telefoongids (witte gids) in gebieden waar niemand een dergelijke telefoongids uitgeeft;

  • de levering van een basisdienst inzake spraaktelefonie tegen tarieven die de toegang tot die dienst vergemakkelijken voor de personen bepaald in de wet (sociale tarieven).