Koninklijk besluit van 3 december 2017 houdende wijziging van het koninklijk besluit van 12 januari 2000 betreffende de legitimatiekaart van de personeelsleden van het Belgisch Instituut voor postdiensten en telecommunicatie aan wie de hoedanigheid van officier van de gerechtelijke politie is toegekend

Type
Nationaal kader – koninklijk besluit

Publicatiedatum
16-04-2018

Datum
03-12-2017

Document downloaden (PDF 0.3 MB)