Op basis van de informatie waarover het beschikt, stelt het BIPT vast dat er metingen werden uitgevoerd door bpost om de tevredenheidsgraad van zijn klanten in 2015 te peilen, en verstrekt het een gunstig advies wat betreft de verwezenlijking van het verbeteringsplan 2015 en de maatregelen voor verbetering die het beoogt voor 2016. De klantentevredenheid is toegenomen ten opzichte van 2014 en gaat van 86,5% naar 87,5%.

Naar boven