Mededeling inzake de resultaten van de studie met betrekking tot de controle van de verzendingstermijnen voor prioritaire en niet-prioritaire zendingen voor het jaar 2005

Naar boven