Het BIPT heeft een controle uitgeschreven naar de bpost-klantentevredenheidsmeting in het kader van haar controlerende taak met betrekking tot het beheerscontract tussen De Staat en bpost. De resultaten van deze controle zijn terug te vinden in deze Mededeling.

Naar boven