• Ontwerpbesluit met betrekking tot de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor bitstreamtoegang tot het glasvezelaansluitnetwerk

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit wordt de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor bitstreamtoegang tot het glasvezel aansluitnetwerk voorgelegd voor publieke consultatie. Een nieuwe versie van het referentieaanbod zal worden doorgestuurd naar de begunstigde operatoren. Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : mail naar consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-D1). Antwoordtermijn: tot 16 augustus 2019. Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96). Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Raadpleging met betrekking tot de evaluatie van Easy Switch in 2019

  Publicaties › Raadpleging -
  Het BIPT lanceert een consultatie met gerichte vragen met als doel input van belanghebbenden te krijgen over de werking van het “KB Easy Switch” van 6 september 2016. Dat KB beoogt het veranderen van vaste operator en van bundel te vergemakkelijken Werkwijze om reacties op dit document door te sturen Antwoordtermijn: tot 03/09/2019 Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be Betreft: CONSULT-2019-C6 Aanspreekpunt: Tim Nuyens, Eerste adviseur (02 226 87 57) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden. U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Raadpleging van 25 mei 2019 betreffende de zones van het grondgebied waar de vermindering van het bedrag van de jaarlijkse gebruiksrechten voor de straalverbindingen van toepassing is.

  Publicaties › Raadpleging -
  Het koninklijk besluit van 2 juni 2019 wijzigt het koninklijk besluit van 18 december 2009 betreffende de private radiocommunicatie en de gebruiksrechten voor vaste netten en netten met gedeelde middelen. De wijzigingen die door het besluit ingevoerd worden, zijn erop gericht het bedrag van de jaarlijkse rechten in verband met de gebruiksrechten voor straalverbindingen in de zones van het land waar een extra stimulans nodig is om de huishoudens en ondernemingen te voorzien van een breedbandaansluiting, voor een periode van 10 jaar met 80% te verminderen. Het koninklijk besluit schrijft voor dat het BIPT minstens om de twee jaar de juiste omvang van die zones bepaalt en publiceert. De lijst van de sectoren, met de NIS-code, de naam van de sector, de gemeente en het gewest Werkwijze om reacties op dit document door te sturen Antwoordtermijn: tot 08/07/2019 Wijze om te antwoorden: Aan: consultation.sg@ibpt.be Betreft: CONSULT-2019-C5 Aanspreekpunt: Yannick Dewilde, Eerste adviseur (+32 2 226 87 62) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden. U wordt verzocht gebruik te maken van het formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerp van besluit betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 3400-3800 MHz-band te vermijden

  Publicaties › Raadpleging -
  Het besluit betreft de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de frequentieband van 3400-3800 MHz te vermijden. Antwoordtermijn: tot 26 juli 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-C1“)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerp van besluit betreffende de technische en operationele voorwaarden nodig om schadelijke storingen in de 1427-1517 MHz-band te vermijden

  Publicaties › Raadpleging -
  Het besluit heeft betrekking op de technische en operationele voorwaarden die nodig zijn om de co-existentie tussen naburige netwerken die gebruikmaken van de frequentieband 1427-1517 MHz te waarborgen, alsook de bescherming van andere diensten en toepassingen in de aangrenzende banden. Antwoordtermijn: tot 26 juli 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B9“)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerpbesluit met betrekking tot de herziening van de enige heffingen (”one-time fees”) en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbiedingen BRUO en Bitstream xDSL van Proximus

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit worden de herziening van de enige heffingen en de maandelijkse huurprijs “ISLA Repair” van de referentieaanbiedingen BRUO en Bitstream xDSL van Proximus voorgelegd voor publieke consultatie.  Werkwijze om reacties op dit document door te sturen : Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-B6).  Antwoordtermijn: tot 17 juli 2019 . Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96)  Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres.  Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken.  Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Ontwerp van besluit van de Raad van het BIPT betreffende het naast elkaar bestaan van de openbare mobiele netwerken en het GSM-R-netwerk in de 900 MHz-band_2019

  Publicaties › Raadpleging -
  Het doel van dit besluit bestaat erin het naast elkaar bestaan te garanderen van het GSM-R-netwerk van Infrabel in de frequentiebanden 876,1-879,9/921,1-924,9 MHz enerzijds en de openbare mobiele netwerken in de frequentiebanden 880,1-914,9/925,1-959,9 MHz anderzijds. Antwoordtermijn: tot 21 juni 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B8“) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek, 02 226 88 11. Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Openbare raadpleging van de Raad van het BIPT van 9 mei 2019 met betrekking tot de uitbreiding van gebruiksrechten van Citymesh in de 3,5 GHz-frequentieband voor de verstrekking van elektronische-communicatiediensten op het Belgische grondgebied

  Publicaties › Raadpleging -
  Citymesh richtte een vraag tot het BIPT om de gemeente Kortrijk toe te voegen aan de huidige vergunning. De toevoeging van Kortrijk beperkt de mogelijkheden voor een potentiële andere kandidaat en kan dus niet worden aanvaard zonder een nieuwe toewijzingsprocedure.Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019 aan consultation.sg@bipt.be (onderwerp: “Consult-2019-B7“) Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres. Aanspreekpunt: Gino Ducheyne, Eerste Ingenieur-adviseur, 02 22 68 818. Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken. Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.
 • Ontwerpbesluit met betrekking tot de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor ontbundelde- en bitstreamtoegang tot het koperen aansluitnetwerk

  Publicaties › Raadpleging -
  In dit ontwerpbesluit worden de analyse van het referentieaanbod van Proximus voor ontbundelde- en bitstreamtoegang tot het koperen aansluitnetwerk voorgelegd voor publieke consultatie. Werkwijze om reacties op dit document door te sturen: Mail naar: consultation.sg@bipt.be (referentie: CONSULT-2019-B5). Antwoordtermijn: tot 13 juni 2019. Aanspreekpunt: Peter Vuchelen (+32 2 226 88 96). Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het voormelde adres. Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken. Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.
 • Raadpleging betreffende het gebruik van de 26 GHz-band voor 5G

  Publicaties › Raadpleging -
  De raadpleging heeft tot doel om: het bestaan van een vraag naar de 26GHz-band op de markt in België te schatten; de richting te bepalen voor de migratie van de bestaande straalverbindingen in de 26GHz-band; de richting te bepalen voor het toekomstige regelgevingskader voor de 26GHz-band. Werkwijze om te antwoorden: Antwoordtermijn: tot 14 juni 2019 Aan: consultation.sg@bipt.be Onderwerp: “Consult-2019-B4” Aanspreekpunt: Michaël Vandroogenbroek (02 226 88 11)Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het opgegeven adres.Er wordt gevraagd om het “Formulier dat als voorpagina dient te worden gebruikt bij het antwoord op een door het BIPT georganiseerde openbare raadpleging” te gebruiken.Het BIPT wenst ook dat de commentaren verwijzen naar de paragrafen en/of onderdelen waarover ze handelen.Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven