Dit besluit stelt de tarieven vast die Belgacom mag toepassen voor de volgende diensten:

  • gespreksopbouw op het netwerk van Belgacom (“collecting”)
  • gespreksafgifte op het netwerk van Belgacom (“terminating”).

Het besluit werd genomen na een arrest van 16 juni 2006 van het hof van beroep van Brussel waarbij de reglementaire bepalingen die ertoe leidden dat het BIPT de mogelijkheid werd ontnomen om op elk ogenblik wijzigingen op te leggen in het referentieaanbod, alsook de bepalingen die de geldigheidsduur van het referentieaanbod vaststellen, werden verworpen (punt 31 van het arrest).

Tegen dat besluit is beroep ingesteld door Belgacom, dat daarna van zijn rechtsvordering heeft afgezien.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven