De Raad van het BIPT houdt een openbare raadpleging over een ontwerpbesluit dat werd opgesteld ter vervanging van het besluit van de Raad van het BIPT van 1 april 2014 tot vaststelling van de hypothesen waarin de operatoren aan het BIPT een veiligheidsincident moeten melden en van de nadere bepalingen van deze kennisgeving. Het ontwerpbesluit preciseert welke veiligheidsincidenten gemeld moeten worden en legt ook de modaliteiten hiervoor vast.

Antwoordtermijn: tot 15 september 2017

Antwoorden per e-mail: Aan: consultation.sg@bipt.be 

Betreft: zal ten minste de referentie « CONSULT-2017-C2 » moeten bevatten

Aanspreekpunt: Tim Masy, Ingenieur-adviseur, +32 2 226 87 78, tim.masy@bipt.be

Antwoorden dienen elektronisch te worden verzonden naar het vermelde adres.

Gelieve als voorpagina van uw antwoord het specifieke formulier te gebruiken dat u terugvindt op dit adres: http://www.ibpt.be/nl/operatoren/telecom/markten/formulier-dat-als-voorpagina-dient-te-worden-gebruikt-bij-het-antwoord-op-een-door-het-bipt-georganiseerde-openbare-raadpleging 

Op het document moet duidelijk worden aangegeven wat vertrouwelijk is. Het BIPT vraagt eveneens dat de opmerkingen verwijzen naar de paragrafen en/of delen waarop ze betrekking hebben.Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven