Het BIPT verstrekt een gunstig advies over een ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 27 november 2016 betreffende de identificatie van de eindgebruiker van mobiele openbare elektronische-communicatiediensten die worden geleverd op basis van een voorafbetaalde kaart (het koninklijk besluit “voorafbetaalde kaarten”).

Een eerste reeks wijzigingen heeft tot doel de wijzigingen te weerspiegelen die aangebracht zijn in artikel 127 van de wet betreffende de elektronische communicatie door de wet van 20 juli 2022 betreffende het verzamelen en het bewaren van de identificatiegegevens en van metagegevens in de sector van de elektronische communicatie en de verstrekking ervan aan de autoriteiten.  Een tweede reeks wijzigingen heeft tot doel het koninklijk besluit "voorafbetaalde kaarten" te verbeteren en te moderniseren.
 

Naar boven