decorativeOp 14 november 2023 vierde het BIPT samen met zijn stakeholders zijn 30 jarig bestaan in Autoworld te Brussel.

Het BIPT en zijn gasten stonden die avond onder het thema “Regulatory challenges in a new digital era” even stil bij het pad dat het BIPT reeds heeft afgelegd maar keken vooral vooruit naar uitdagingen die de regulator voor zich heeft.

 

  • Jan Eeckhout, professor economie aan de Universiteit Pompeu Fabra in Barcelona, lichtte treffend het belang van concurrentie toe, zoals uitgelegd in zijn boek “De Winstparadox. Hoe de toenemende marktmacht van een handvol bedrijven onder meer leidt tot het fnuiken van innovatie en, op termijn, het inkrimpen van economisch en sociale groei werd omstandig geanalyseerd.
  • Niet enkel de bevordering van de concurrentie is een streefdoel. Renate Nikolay, Deputy Director-General van DG Connect van de Europese Commissie, riep regulatoren, nationale overheden en Europese instanties op samen te werken opdat Europa stand zou houden in de digitale race.
  • Artificiële intelligentie (AI) heeft een centrale rol ingenomen in de digitale toekomst. Nathalie Smuha onderzoekt de juridische en ethische implicaties van AI aan de KU Leuven en de Universiteit van Chicago. Zij preciseerde hoe AI in Europa zal gereguleerd worden.
  • Bruno Dumas, professor aan de informatica facultatief van UNamur, verschafte de toehoorders een inzicht in de algoritmes achter AI.

Doorheen deze thema-avond kregen ook diverse belanghebbenden het woord middels videoboodschappen: 

  • Petra De Sutter, vice-eersteminister en minister van telecommunicatie en post,
  • Mathieu Michel, staatssecretaris voor digitalisering,
  • Doreen Bogdan-Martin, secretaris-generaal van de ITU,

en de stakeholders aan de consumenten-en industriezijde, bij monde van:

  • Katelijne Exelmans en Paul De Maeyer, Ombudsman voor de Postsector,
  • en Danielle Jacobs, CEO van Beltug.

De interventies van alle sprekers en enkele sfeerbeelden zijn op deze site terug te vinden.

Naar boven