De digitale omgeving in brede zin is het belangrijkste werkterrein van het BIPT.

De doelstellingen die het BIPT nastreeft om zijn missie te verwezenlijken zijn de volgende:

  1. een gezonde en duurzame concurrentie bevorderen en de toegang tot de markt vrijwaren;
  2. bijdragen tot de ontwikkeling van een interne markt van efficiënte netwerken en sterk presterende diensten;
  3. waken over de belangen van de gebruikers rekening houdend met sociale inclusie, met een hoog niveau van bescherming, met duidelijke informatie en met transparantie;
  4. de schaarse middelen beheren, zoals de radiofrequenties en de nummervoorraden;
  5. de veiligheid van de digitale infrastructuren waarborgen;
  6. de connectiviteit met en de toegang tot, alsmede de benutting van netwerken met een zeer hoge capaciteit (VHCN = Very High Capacity Networks), met inbegrip van vaste, mobiele en draadloze netwerken, bevorderen;
  7. toezicht houden op de toepassing van de digitale regelgeving.

Schematische voorstelling van de missies

Naar boven