Bepaalde of onbepaalde duur? 

Ga na of u zich verbonden heeft voor een bepaalde termijn of niet; u vindt dat ook terug op de factuur.

Een operator mag u geen kosten aanrekenen voor de opzeg van een contract

  • als u een contract van onbepaalde duur hebt;
  • als u al minstens zes maanden een contract van bepaalde duur hebt.

Zegt u toch op binnen de zes maanden? 

Uw operator kan u in dat geval de abonnementskosten aanrekenen die u nog had moeten betalen tot aan de zesde maand van het contract, maar niet meer dan dat.

Een toestel in koppelverkoop?

Opgelet: Als u gratis of tegen korting ook een toestel heeft aangeschaft bij de operator (bv. een gsm of een tablet), dan kan uw operator daarvoor een bijkomende vergoeding vragen. Zelfs als u een contract van onbepaalde duur heeft. Of het contract pas opzegt na meer dan zes maanden.  

Die bijkomende vergoeding mag niet hoger zijn dan de waarde vermeld in een terugbetalingstabel in de bijlage bij het contract. 

U kijkt in welke maand van de tabel u zit en ziet dan welke bijkomende vergoeding u moet betalen. 

Na 24 maanden mag een operator je nooit een vergoeding voor het toestel aanrekenen.

Meer info

Aan de basis van de berekening die de operator voor u gemaakt moet hebben ligt een maandelijkse waardevermindering van het toestel. Elke maand, tot aan maand 24 moet er eenzelfde bedrag afgaan van de restwaarde van het toestel. 

Dit illustreren we hieronder bij een contract van onbepaalde duur.

  • U hebt een contract van onbepaalde duur genomen. 
  • Op het ogenblik van ondertekening van het contract hebt u het toestel "gekocht" voor € 1.
  • De terugbetalingstabel bij het contract ziet eruit als volgt:
Maand Restwaarde Maand Restwaarde
0 240 EUR 13 110 EUR
1 230 EUR 14 100 EUR
2 220 EUR 15 90 EUR
3 210 EUR 16 80 EUR
4 200 EUR 17 70 EUR
5 190 EUR 18 60 EUR
6 180 EUR 19 50 EUR
7 170 EUR 20 40 EUR
8 160 EUR 21 30 EUR
9 150 EUR 22 20 EUR
10 140 EUR 23 10 EUR
11 130 EUR 24 0 EUR
12 120 EUR    
  • U beslist het contract op te zeggen na 8 maanden : de operator kan je een vergoeding vragen van € 160.

Bij een contract van bepaalde duur moet uw operator de restwaarde van het toestel berekend zoals hierboven vergelijken met de resterende abonnementsgelden tot het einde van het contract (voor consumenten is dat niet langer dan 2 jaar). 

Als dit saldo aan abonnementsgelden lager is dan de waarde bekomen via de maandelijkse waardevermindering, dan mag de operator u enkel dit saldo aanrekenen en niet de hele restwaarde van het toestel. 

This webpage is part of an EU quality network

Naar boven