Deze beslissing betreft de analyse van de wholesalemarkt voor ontbundelde toegang en van de wholesalemarkt voor bitstreamtoegang. De CRC concludeert dat Belgacom aanmerkelijke macht heeft op die markten en legt dat bedrijf bijgevolg een reeks verplichtingen op.

Na een beroep vanwege Belgacom werd de beslissing op 3 december 2014 deels nietig verklaard door het hof van beroep van Brussel.

Op 18 december 2014 heeft het BIPT een vernieuwingsbesluit aangenomen om de vernietigde beslissing recht te zetten.

Na een nieuw beroep vanwege Belgacom werd het vernieuwingsbesluit op 3 december 2015 nietig verklaard door het hof van beroep van Brussel.

Naar boven