Dit besluit stelt de gewogen gemiddelde kapitaalkosten (WACC) vast die worden gebruikt in het kader van de vaststelling van de prijzen voor elektronische-communicatiediensten op wholesaleniveau, die de verschillende gereguleerde operatoren in acht moeten nemen: Belgacom voor de vaste activiteiten enerzijds, Belgacom, Mobistar en KPN Group Belgium voor de mobiele activiteiten anderzijds.

Naar boven