Als het gaat om aankopen die verricht zijn op een site die geregistreerd is in de Europese Economische Ruimte moet geleverd worden binnen de termijn die aangegeven is op de website voor onlineverkoop, tenzij de koper uitdrukkelijk een andere termijn heeft gevraagd en de verkoper dat aanvaard heeft.

Indien evenwel op de website geen termijn is vermeld of indien tussen verkoper en koper niet rechtstreeks een termijn is afgesproken, moet binnen 30 dagen worden geleverd.

Naar boven