Het BIPT-besluit van 2 mei 2017 vervangt het besluit van 4 december 2012: het legt aan de aanbieders van internettoegang, zowel vaste als mobiele, een verplichting op om de consument in te lichten over de snelheden vóór de ondertekening van het contract.

Naar boven