Uit een studie van WIK Consult, in opdracht van het BIPT, blijkt dat omvangrijke buitenlandse online marktplaatsen een grote rol spelen in de Belgische e-commerce en dat Belgische e-retailers nog ruimte hebben om verder te professionaliseren.

Verder komen de pakjesdiensten meer en meer tegemoet aan de voorkeuren van de gebruikers.

Daarbij komt dat duurzaamheid een steeds belangrijkere rol speelt in de evolutie van de leveringsnetwerken van deze pakjesleveranciers.

De studie beveelt aan om omzichtig om te springen met de verregaande hervormingen rond de pakjesleveringen, een nationale e-commerce strategie uit te werken, de nationale e-commerce markt verder te professionaliseren en verder in te zetten op het duurzaamheidsaspect van pakjesleveringen.

Naar boven