Een zending vanuit een land dat buiten de Europese Unie ligt, kan onderworpen zijn aan een controle en aan verschillende rechten en heffingen: de btw, de invoerrechten (ook “douanerechten genoemd) en accijnsrechten (enkel op bepaalde producten zoals alcohol, tabak, enz.). 

De “douaneformaliteiten” zijn administratieve formaliteiten in verband met de inning van de verschillende rechten en heffingen. 

Sommige internethandelaars geven, reeds bij de bestelling, een voorafgaande schatting van de douanekosten en -formaliteiten. 

Sommige postoperatoren zullen een compensatie vragen voor het vervullen van die douaneformaliteiten, te betalen naast de rechten en heffingen; andere hebben die kosten al verwerkt in de vaste kosten van hun product/dienst.

Naar boven