Als je de persoon bent die de bestelling hebt geplaatst, neem dan zo snel mogelijk contact op met de verkoper. Die laatste is verantwoordelijk voor de levering van het pakket. Worden jouw rechten niet gerespecteerd of er ontstaat een geschil met de verkoper,  kan je dit 1) melden bij het Meldpunt, 2) klacht indienen of bemiddeling vragen bij de Consumentenombudsdienst en meer bepaald de Ombudsman voor de Handel, en/of 3) beroep doen op bemiddeling via alternatieve geschillenregeling (ADR).

De afzender alsook de geadresseerde kunnen eveneens informatie vragen of een klacht indienen bij de postoperator die het pakket heeft bezorgd of had moeten bezorgen.

Als je niet tevreden bent met het gevolg dat door de postoperator is gegeven, kan je terecht bij de Ombudsdienst voor de Postsector.

Naar boven