Telenet betwistte hiermee voornamelijk de reservering van spectrum voor een eventuele nieuwkomer.

De Raad van State verwerpt het beroep wegens onontvankelijkheid.

Naar boven