• Fiche voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu

  Publicaties › Overige -
  Verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal aan de autoriteiten: fiche voor de FOD Volksgezondheid, Veiligheid van de Voedselketen en Leefmilieu
 • Fiche voor de Cel Vermiste Personen van de federale politie

  Publicaties › Overige -
  Verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal aan de autoriteiten: fiche voor de Cel Vermiste Personen van de federale politie
 • Fiche voor de Ombudsdienst voor telecommunicatie

  Publicaties › Overige -
  Verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal aan de autoriteiten: fiche voor de Ombudsdienst voor telecommunicatie
 • Fiche voor het Centrum voor Cybersecurity België (CCB)

  Publicaties › Overige -
  Verstrekking van elektronisch bewijsmateriaal aan de autoriteiten: fiche voor het CCB
 • Sociaal tarief

  Pagina's
  Het sociaal tarief is een korting die de operatoren geven op de factuur voor vaste telefonie of vast internet. Om er recht op te hebben, moet men aan bepaalde voorwaarden voldoen. Het sociaal tarief moet je aanvragen bij jouw operator. Indien nodig neemt het BIPT schriftelijk contact met jou op om aanvullende informatie te krijgen.
 • FAQ

  OPGELET:

  Eerste situatie: 65-plussers

  Samenvatting van de voorwaarden

  Ouder zijn dan 65 jaar:

  In dat geval moet bovendien aan twee andere voorwaarden worden voldaan:

  1. Alleen wonen of samenwonen met een of meer personen die ouder zijn dan 60 jaar. Bovendien is het mogelijk om samen te wonen met zijn kinderen of kleinkinderen. De kleinkinderen moeten in dat geval wees zijn die beide ouders hebben verloren of bij een gerechtelijke beslissing aan de grootouders zijn toevertrouwd.
  2. Over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg. 

  Tweede situatie: handicap

  Samenvatting van de voorwaarden

  Minstens 66% gehandicapt zijn: bij een administratieve of gerechtelijke beslissing erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of arbeidsongeschikt, door de FOD Sociale Zekerheid erkend zijn als meer dan 66% gehandicapt of als persoon met een vermindering van de zelfredzaamheid met minstens 9 punten, ofwel door het ziekenfonds erkend zijn als meer dan 66% invalide.

  In dat geval moet ook nog aan drie andere voorwaarden worden voldaan:

  1. ouder zijn dan 18 EN
  2. alleen wonen
   of samenwonen
   -    met maximaal twee personen
   -    hetzij met bloed- of  aanverwanten van de 1e of de 2e graad (ouders, kinderen, grootouders, kleinkinderen, broers, zussen, stiefouders, stiefkinderen) EN
  3. over een globaal belastbaar inkomen voor het gehele gezin beschikken dat niet hoger is dan het plafond dat door het RIZIV is vastgelegd om in aanmerking te komen voor de verhoogde financiële tussenkomst in de gezondheidszorg.

  Derde situatie: leefloon

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een leefloon genieten krachtens de wet van 26 mei 2002 betreffende het recht op maatschappelijke integratie.

  Vierde situatie: gehoorverlies

  Samenvatting van de voorwaarden
  Aan een gehoorverlies van ten minste 70 dB lijden voor het beste oor of samenwonen met een kind of kleinkind dat lijdt aan een gehoorverlies van 70 dB voor het beste oor.

  Vijfde situatie: laryngectomie

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een laryngectomie hebben ondergaan of samenwonen met een kind of kleinkind dat een laryngectomie heeft ondergaan.

  Zesde situatie: militaire oorlogsblinden

  Samenvatting van de voorwaarden
  Een militaire oorlogsblinde zijn.

   

 • FAQ

  Per huishouden kan maar één sociale korting/sociaal internetaanbod in gebruik genomen worden.

  Zolang jij de sociale korting op jouw telecomfactuur blijft genieten kan jouw gezinslid geen sociaal internetaanbod krijgen.

  Controleer dus voordat je overstapt of het sociale internetaanbod aansluit bij de behoeften van jouw huishouden.

 • U heeft het recht op een factuur

  Pagina's
  U ontvangt gratis een gespecificeerde basisfactuur, minstens 4 keer per jaar. Een nog gedetailleerdere factuur is op verzoek verkrijgbaar.
 • FAQ

  Mogelijk kom je in aanmerking voor het sociaal internetaanbod.

  Beantwoord je niet aan de toekenningsvoorwaarden of vind je het sociaal internetaanbod niet interessant?
  Kijk dan op bestetarief.be, de telecom tariefvergelijker van de overheid, na welk telecom tariefplan wel aan jouw behoeften voldoet en eventueel voor jou voordeliger is. Je vindt er alle telecom tariefplannen beschikbaar op de markt, gerangschikt van goedkoop naar duurder.

 • FAQ

  Neen, ook al is uw verdere persoonlijke situatie niet gewijzigd, als het abonnement waarop de sociale korting rust beëindigd wordt om over te stappen naar een ander tariefplan – al dan niet bij dezelfde operator – kan je na 01/03/2024 geen sociale korting op je nieuwe tariefplan meer krijgen. 

  Indien je aan de toekenningsvoorwaarden van het sociaal internetaanbod voldoet kan je dit desgevallend bij een aanbieder aanvragen.

  Beantwoord je niet aan de toekenningsvoorwaarden of vind je het sociaal internetaanbod niet interessant?
  Kijk dan op bestetarief.be, de telecom tariefvergelijker van de overheid, na welk telecom tariefplan wel aan jouw behoeften voldoet en eventueel voor jou voordeliger is. Je vindt er alle telecom tariefplannen beschikbaar op de markt, gerangschikt van goedkoop naar duurder.

Naar boven