De besluiten in dit deel werden aangenomen als aanvulling op de marktanalyses om de verplichtingen van Proximus inzake ontbundeling van het koperen aansluitnet meer in detail vast te leggen. Het merendeel van deze besluiten betreft de indienststelling van het referentieaanbod dat in dat kader door Proximus werd ontwikkeld en historisch bekend staat onder de naam “BRUO”.

Besluiten in verband met de marktanalyse van 29 juni 2018

De volgende besluiten werden aangenomen of worden momenteel aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 29 juni 2018:

In 2021 heeft het BIPT de herziening van die marktanalyse begonnen. In 2021 heeft het BIPT de herziening van die marktanalyse begonnen. In juli 2022 heeft het BIPT een evaluatie uitgevoerd van de evolutie van de breedband- en omroepmarkten sinds 2018.

Besluiten in verband met de marktanalyse van 1 juli 2011

Het volgende besluit werd aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 1 juli 2011:

Besluit van 10 december 2013 betreffende de herziening van de referentieaanbiedingen BRUO, BROBA en WBA VDSL2 (BRxx 2012)

Besluiten in verband met de marktanalyse van 10 januari 2008

De volgende besluiten werden aangenomen naar aanleiding van de marktanalyse van 10 januari 2008:

Vóór 2008

Voordat het stelsel van de marktanalyses werd ingevoerd, berustte het reguleringskader voor de ontbundeling van het aansluitnet hoofdzakelijk op de besluiten en adviezen met betrekking tot het BRUO-interconnectieaanbod van Belgacom, hieronder vermeld.

Naar boven