decorativeDoet u vanuit het buitenland of vanuit België 'last mile' pakketdistributie op het Belgisch grondgebied?

Dan bent u verplicht de overheid te informeren over uw activiteiten, via de onlinedienst BELparcel.

Via BELparcel meldt u zich aan, rapporteert u periodiek over uw activiteiten en regelt u de tijdsregistratie voor uw koeriers.

Het BIPT publiceert elk jaar het aan de gezondheidsindex geïndexeerde bedrag van de bijdrage op zijn website. Dit bedrag is gelijk aan 200 euro voor 2024.

Naar boven