Deze markt betreft de afgifte van telefonische oproepen op het mobiele telefoonnetwerk. Gespreksafgifte bestaat erin om op het netwerk van de ene operator telefonische oproepen af te geven van klanten van andere operatoren.

Huidig reguleringskader

De bepalingen die momenteel van kracht zijn voor de gespreksafgiftemarkt worden geregeld door het besluit van 26 mei 2017. Daarin werd een reeks operatoren aangeduid als operatoren met een aanmerkelijke marktmacht. Zij kregen verplichtingen opgelegd.

Eerdere besluiten

Marktanalyses van 2006 en van 2010

Het eerste marktanalysebesluit betreffende de mobiele gespreksafgifte werd aangenomen op 11 augustus 2006. Een tweede werd aangenomen op 29 juni 2010.

In beide werden Belgacom Mobile (vandaag Proximus), Mobistar (vandaag Orange) en BASE (vandaag Telenet Group) aangeduid als ondernemingen met een aanmerkelijke marktmacht en kregen ze een reeks verplichtingen opgelegd, desgevallend gewijzigd door één of andere marktanalyse.

Naar boven