Belgisch niveau

Basispostwetgeving

  • Wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten
  • De titels I - De autonome overheidsbedrijven (hoofdstuk X - ‘De ombudsdiensten’) en IV - Hervorming van de Regie der Posterijen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
  • De wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten

Voornaamste uitvoeringsbesluiten

Beheerscontract

Europees niveau

Internationaal niveau

Beslissingen van de Wereldpostvereniging

Naar boven