Belgisch niveau

Basispostwetgeving

  • Wet van 26 januari 2018 betreffende de postdiensten
  • De titels I - De autonome overheidsbedrijven (hoofdstuk X - ‘De ombudsdiensten’) en IV - Hervorming van de Regie der Posterijen van de wet van 21 maart 1991 betreffende de hervorming van sommige economische overheidsbedrijven
  • De wet van 6 juli 1971 betreffende de oprichting van bpost en betreffende sommige postdiensten

Voornaamste uitvoeringsbesluiten

Beheerscontract

  • Koninklijk besluit van 9 november 2023 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost betreffende de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2024-2028
  • Koninklijk besluit van 29 maart 2019 tot goedkeuring van het beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost betreffende de universele postdienstverplichtingen voor de periode 2019-2023
  • Koninklijk besluit van 30 juli 2022 tot goedkeuring van het zevende beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor de periode 2022-2026
  • Koninklijk besluit van 1 september 2016 tot goedkeuring van het zesde beheerscontract tussen de Staat en de naamloze vennootschap van publiek recht bpost voor periode 2016-2020
  • Koninklijk besluit van 29 mei 2013  tot goedkeuring van het vijfde beheerscontract tussen de Staat en bpost voor de periode 2013-2015

Europees niveau

Internationaal niveau

Beslissingen van de Wereldpostvereniging

Naar boven