Art. 111/2 WEC - Koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie

Het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie bepaalt de procedure die de vaste operatoren moeten volgen die ten minste een dienst van vast internet of televisie aanbieden, in geval van migratie van klanten (het gaat hier om zowel consumenten als professionele klanten, op voorwaarde dat ze beschikken over een particulier tariefplan).

Kortom, de “Easy switch”-procedure stelt dat de nieuwe operator moet zorgen voor de opzegging van de diensten (die minstens een dienst van vast internet of televisie omvatten) bij de vorige operator, krachtens een mandaat dat zijn nieuwe klant hem geeft, behalve indien de klant in het mandaat aangeeft dat hij zelf de diensten zal opzeggen.

Het mandaat in kwestie moet worden voorgelegd aan de nieuwe klant op het ogenblik van de bestelling of de ondertekening van het contract. Dat mandaat moet de meldingen bevatten waarin artikel 13 van het koninklijk besluit van 6 september 2016 voorziet. 

Opdat de opzegging van het oude contract, na ondertekening van een mandaat, mogelijk zou zijn in de praktijk, moeten de operatoren het protocol “Inter-Operator Communication” volgen. Het BIPT kan inzage geven in de documentatie met betrekking tot dat protocol.

Het koninklijk besluit van 6 september 2016 voorziet ook in verplichtingen met betrekking tot het bezoek van een technicus en het bezorgen van voldoende, duidelijke en objectieve informatie met betrekking tot de migratie (zie artikelen 14 tot en met 20).

Documenten

  • Advies van 10 mei 2022 betreffende het ontwerp van koninklijk besluit tot wijziging van het koninklijk besluit van 6 september 2016 betreffende de migratie van vastelijndiensten en bundels van diensten in de sector van de elektronische communicatie
  • Verslag betreffende de evaluatie van Easy Switch in 2019/2020
  • Raadpleging met betrekking tot de evaluatie van Easy Switch in 2019
  • Besluit van 22 januari 2019 betreffende het opleggen van een boete van 300.000 euro aan Telenet wegens het niet vermelden van de Easy Switch ID op sommige facturen van professionele klanten
  • Syntheseverslag van de uitgevoerde werken in het kader van het "Easy Switch"-project

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven