Het BIPT waakt erover een daadwerkelijke en duurzame concurrentie te bevorderen ten voordele van de gebruikers van de telecommunicatiesector. Met het oog hierop analyseert het regelmatig de markten, waarbij het de graad van concurrentie beoordeeld op bepaalde markten om te bepalen of ze voldoende concurrentie kennen. Het BIPT onderzoekt bijvoorbeeld het gedrag van gebruikers en providers, de marktaandelen, de prijzen en de technologische ontwikkelingen.

Wanneer een marktanalyse leidt tot de conclusie dat een markt gekenmerkt wordt door onvoldoende concurrentie, worden er verplichtingen opgelegd aan operatoren die over een aanmerkelijke marktmacht beschikken. Deze moeten doorgaans hun netwerken openstellen voor concurrerende operatoren. De keuze van deze verplichtingen wordt gestuurd door de doelstellingen van het regelgevingskader (nl. de bevordering van de concurrentie, de ontwikkeling van de interne Europese markt en de ondersteuning van de belangen van de burgers van de Europese Unie) alsook door beginselen zoals deze van transparantie, non-discriminatie en evenredigheid.

De onderwerpen die het BIPT behandelt in het kader van de marktanalyses kunnen ingedeeld worden in vijf grote categorieën:

Het BIPT waakt er overigens over dat de internetneutraliteit (“Open Internet”) in acht wordt genomen en dat de reglementering met betrekking tot internationale roaming wordt toegepast.

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven