Het gedeelde gebruik van antennes wordt in België geregeld via de artikelen 25 tot en met 28 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie.

De praktische uitwerking van het gedeelde sitegebruik wordt gevolgd door de vzw Radio Infrastructure Site Sharing (R.I.S.S.).

De operatoren stellen alles in het werk om in de mate van het mogelijke antennes op reeds bestaande steunen te bevestigen. Een operator die een steun in eigendom heeft, staat op redelijke en niet-discriminerende wijze gedeeld gebruik van de antennesite toe.  

De betreffende stedenbouwkundige aanvragen worden indien nodig aangepast aan dit gedeelde gebruik en gezamenlijk ingediend. Uitzonderingen hierop zijn werkzaamheden die inzake gedeeld gebruik geen wezenlijk deel van de site betreffen:

  • Vervangen van een antenne door een antenne, van eenzelfde of een ander type, op een niet voor gedeeld gebruik in aanmerking komende structuur.
  • Toevoegen of vervangen van een straalverbinding of RRU's, van eenzelfde of een ander type, op een niet voor gedeeld gebruik in aanmerking komende structuur.
  • Toevoegen of vervangen van een straalverbinding of RRU's, van eenzelfde of een ander type, op een reeds aan de betrokken operator toegekend deel voor gedeeld gebruik.
  • Toevoegen of wijzigen van een extern (in de openlucht) zendstation (BTS, RRU, …) op een reeds aan de betrokken operator toegekend deel voor gedeeld gebruik, zoals aangeduid op het stedenbouwkundige attest. 
  • Toevoegen of wijzigen van veiligheidsuitrusting op een voor gedeeld gebruik of op een niet voor gedeeld gebruik in aanmerking komende site.
  • Toevoegen of wijzigen van elektriciteitscabines op een voor gedeeld gebruik of op een niet voor gedeeld gebruik in aanmerking komende site.
  • Werkzaamheden op sites die enkel bestaan uit straatlantaarns.

Sectie RF-Straling
tel. + 32 2 226 88 44
e-mail freqradhaz@bipt.be

Newsletter

Als u e-mailwaarschuwingen wenst te krijgen, geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op.

Het BIPT verwerkt deze twee of drie persoonlijke gegevens (e-mailadres (eventueel uw naam en voornaam) en interesses) om u deze berichten te bezorgen; indien u zich op een dag uitschrijft, zullen uw gegevens niet langer verwerkt worden en zullen ze worden gewist. Meer weten over de cookies of over de bescherming van uw persoonsgegevens.

U zult uw inschrijving moeten bevestigen. U zult te allen tijde zich kunnen uitschrijven of uw profiel kunnen aanpassen via de link om uit te schrijven of door ons te contacteren via het adres webmaster@bipt.be.

Geef dan uw e-mailadres en uw interesse(s) op:

Naar boven