In België zijn de gemeenschappen bevoegd voor de technische aspecten en de inhoud van de audiovisuele mediadiensten. Toch kunnen bepaalde activiteiten van de mediasector niet exclusief aan een van de twee aanwezige gemeenschappen (Vlaamse Gemeenschap en Franse Gemeenschap) worden gekoppeld: deze activiteiten vallen dan onder de bevoegdheid van de Federale Staat.

Het is in deze context dat het BIPT, de federale instantie, optreedt als regulator in de sector van de audiovisuele mediadiensten op het tweetalige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest wat de audiovisuele mediadiensten en de videoplatformdiensten betreft.

Spelers op de markt en rol van het BIPT

Een audiovisuele mediadienst bestaat in de verstrekking van programma’s aan het algemene publiek via elektronische-communicatienetwerken. Het doel bestaat erin om het publiek te informeren, te vermaken en op te leiden of om te zorgen voor een audiovisuele commerciële boodschap. Hiermee worden hoofdzakelijk de televisie-uitzendingen, de commerciële boodschappen en de audiovisuele inhoud op verzoek beoogd.

Een videoplatformdienst bestaat in het aanbieden van programma's, door gebruikers gegenereerde video's (of beide), aan het algemene publiek via elektronische-communicatienetwerken.  Het doel van die dienst is informatie, vermaak of educatie.

In de mediasector worden de door het BIPT gereguleerde activiteiten hoofdzakelijk uitgeoefend door vier categorieën van spelers: de aanbieders van audiovisuele mediadiensten, de aanbieders van videoplatformdiensten, de distributeurs en de operatoren. Het is gebruikelijk dat één speler verschillende van deze rollen opneemt.

Aanbieders van audiovisuele diensten - Uitgifte, redactionele verantwoordelijkheid en organisatie van de inhoud

De aanbieder van audiovisuele mediadiensten draagt de redactionele verantwoordelijkheid voor de keuze van de inhoud en bepaalt de manier waarop deze inhoud wordt gestructureerd. Dat is bijvoorbeeld het geval voor de televisieomroeporganisaties. De inhoud die ze verstrekken is onderworpen aan strikte voorwaarden (bijv. bescherming van minderjarigen, sponsoring, product placement, enz.). De aanbieder van mediadiensten is dus onderworpen aan verplichtingen zoals de aangifte van activiteiten, de inachtneming van regels betreffende inhoud, enz.

Het BIPT is bevoegd voor de regulering van deze aanbieders indien ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn en indien de inhoud niet uitsluitend in het Nederlands of in het Frans wordt verstrekt.

Aanbieders van videoplatformdiensten

De aanbieder van videoplatformdiensten bepaalt de organisatie van de dienst, onder meer met automatische middelen of algoritmen, met name door weergeven, taggen en rangschikken. Hij draagt geen redactionele verantwoordelijkheid voor deze dienst, maar is wel onderworpen aan verplichtingen met betrekking tot de inhoud (bijv. bescherming van minderjarigen, commerciële communicatie, enz.). Hij moet dan ook specifieke procedures tot stand brengen en gebruiken voor de beoordeling van de inhoud, voor de behandeling en afhandeling van klachten.

Aanbieders van videoplatformdiensten zijn verplicht om bij het BIPT een aangifte te doen voor elke platformdienst die ze willen aanbieden.

Het BIPT is bevoegd voor de regulering van deze aanbieders indien ze in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest gevestigd zijn en indien de inhoud niet uitsluitend in het Nederlands of in het Frans wordt verstrekt.

Distributeurs - Beschikbaarstelling aan het publiek

De distributeur stelt een of meer audiovisuele mediadiensten ter beschikking van het publiek via diverse technische middelen. Hij is onderworpen aan bepaalde verplichtingen zoals een voorafgaande aangifte van zijn activiteiten of ook de must carry (verplichte distributie van bepaalde diensten).

Indien de inhoud niet louter in het Nederlands of in het Frans wordt verstrekt, en zijn abonnees zich, deels of allemaal, in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bevinden, dan worden de activiteiten van de distributeur gereguleerd door het BIPT.

Operatoren - Elektronische-communicatienetwerk en -diensten

De verstrekte en verdeelde inhoud wordt verspreid door een (of meer) operator(en) via een elektronische-communicatienetwerk en -diensten.

Indien het netwerk een deel van of het ganse tweetalige grondgebied van het Brussels Hoofdstedelijk Gewest bedient en de activiteiten van de operator die er verantwoordelijk voor is, niet exclusief kunnen worden gelinkt aan de Franse Gemeenschap of de Vlaamse Gemeenschap, dan is deze onderworpen aan de regulering van het BIPT. Hij moet, net zoals de leverancier en de distributeur, aan een aantal verplichtingen voldoen.

Als operatoren van een analoog radionet, zijn de VRT en de RTBF exclusief verbonden aan hun respectieve gemeenschap en vallen ze dus niet onder de bevoegdheid van het BIPT.

Naar boven