Het koninklijk besluit van 12 december 2018 houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektronische communicatie voorziet in een reeks verplichtingen die van toepassing zijn op aanbieders van betaaldiensten. 

Het koninklijk besluit maakt een onderscheid tussen drie categorieën van betaaldiensten, gedefinieerd in zijn artikel 2;

 • Categorie 1:  een telefonische betalende dienst die gebruikmaakt van een lang betaalnummer van het Belgische E.164-nummerplan, dat wil zeggen de dienst die via op een elektronische-communicatienetwerk aangesloten apparatuur de oproeper de mogelijkheid biedt om informatie te verkrijgen, informatie terug te sturen, in contact te treden met andere gebruikers van de informatiedienst, toegang te krijgen tot spelletjes of andere voordelen, of betalingen uit te voeren voor producten en/of diensten die worden geleverd tijdens de oproep of als direct gevolg hiervan, tegen betaling van een vergoeding die hoger is dan het normale eindgebruikerstarief voor een oproep naar een standaard geografisch of mobiel nummer.
 • Categorie 2: een betalende dienst die gebruikmaakt van een kort betaalnummer van het nummerplan, onder andere een abonnementsdienst, een alarmdienst of een chatdienst.
   
 • Categorie 3: een dienst voor werving van fondsen, een dienst bestaande uit het organiseren van spelen, wedstrijden of quizzen, maar niet van mediaspelen, een dienst waarmee toepassingen voor de personalisatie van een telefoontoestel worden verstrekt.

Het koninklijk besluit detailleert de regels die betrekking hebben op elk van deze categorieën. Hieronder vindt u de verwijzingen naar de artikelen die verplichtingen opleggen aan de aanbieders van betaaldiensten, ingedeeld volgens dienstencategorie en thema.

Regels van toepassing op alle types van betaaldiensten

Artikelen 5, 6 en 7, 8 en 9, en artikel 10 zijn van toepassing.

 • Reclame - artikel 5
 • Betaaldienst die wordt verstrekt op eerlijke, rechtmatige en transparante wijze - Artikelen 6 en 7
 • Klantendienst en klachten - Artikelen 8 en 9
 • Einde van de verstrekking van de dienst - Artikel 10

Regels van toepassing op de betaaldiensten van de 2de categorie

Artikelen 11, 12 en 13, 14, 15 en 16, 17 tot 20, en 21-22 zijn van toepassing.

 • Reclame - Artikel 11
 • Bestelling, registratie, intekening - Artikelen 12 en 13
 • Informatie mee te delen voorafgaand aan de dienstverlening - Artikel 14
 • Facturering - Artikelen 15 en 16
 • Einde van de verstrekking van de dienst - Artikelen 17 tot 20
 • Verstrekking van een chatdienst - Artikelen 21 en 22

Regels van toepassing op de betaaldiensten van de 3de categorie

Artikelen 23 en 24 tot 33 zijn van toepassing.

 • Reclame - Artikel 23
 • Organisatie van spelen, wedstrijden en quizzen - Artikelen 24 tot 33

Documenten

 • Advies van 21 september 2018 met betrekking tot het ontwerp van K.B. houdende vaststelling van de verplichtingen die van toepassing zijn inzake verstrekking van betalende diensten, bedoeld in artikel 116/1, § 2, van de WEC
 • Raadpleging op vraag van de Minister met betrekking tot een voorontwerp van ministerieel besluit tot instelling van het register bedoeld in artikel 116/1 §1 van de wet van 13 juni 2005 betreffende de elektornische communicatie

Naar boven